Osama 800

Osama és de Tànger, pot dormir a casa, molts altres  joves marroquins porvenen del sud i hauran d’habitar entre les roques de l’espigó del port. L’objectiu de tots ells: arribar a Espanya. Cada dia escalen el mur que els separa del port i intenten amagar-se en contenidors o camions que seran carregats als ferris per creuar l’Estret de Gibraltar i navegar la mitja hora que separa Àfrica d’Europa. L’Osama ho aconsegueix.

Vuit mesos després de la seva arribada a Barcelona, els murs no han desaparegut i descobreix que es pot habitar en el no-terreny de la frontera tot i haver-la creuat milers de quilòmetres enllà.

 
Tànger-Barcelona, 2001-2002
 
 

Osama es de Tánger, puede dormir en casa, muchos otros jóvenes marroquíes vienen del sur y tendrán que habitar entre las rocas del espigón del puerto. El objetivo de todos ellos: llegar a España. Cada día escalan el muro que los separa del puerto e intentan esconderse en contenedores o camiones que serán cargados a los ferris para cruzar el Estrecho de Gibraltar para navegar la media hora que separa África de Europa. Osama lo consigue. 

Ocho meses después de su llegada a Barcelona, los muros no han desaparecido y descubre que se puede habitar en el no-terreno de la frontera a pesar de haberla cruzado miles de kilómetros atrás.

Tánger-Barcelona, 2001-2002

Per aquest relat visual es va elegir la tipologia del documental humanista, la claredat lligada al realisme fotogràfic i una estructura centrada en el testimoni. Aquesta elecció va possibilitar que la història sortís a la premsa en un moment amb preocupants pics de racisme contra el col·lectiu de joves marroquins que habitaven els espais buits del barri del Raval de Barcelona el qual estava en plena remodelació gentrificadora.

No obstant, la tipologia elegida no deixa de ser una mascarada, la suposada transparència és un aparell d’opacitats i allò que oculta el relat és també allò que el fa possible.

Atualment Osama resideix legalment a la Península Ibérica amb la seva família.

Des del 2001 la situació dels menors marroquins que migren a Espanya sense acompanyament adult no ha fet més que empitjorar (abandó, tuteles en centres saturats i sense recursos, desamparament legal dels joves extutelats, recurrents atacs mediàtics, etc.)

A mi em va quedar una profunda sospita sobre les formes estandarditzades del fotoperiodisme i el documental; i una pregunta oberta que ha esdevingut motor de recerca fins al dia d’avui:

Com fem amb les imatges per a que no reprodueixin la mateixa violència que volen denunciar? Com aliar-se amb el seu potencial emancipador?

Para este relato visual se eligió la tipología del documental humanista, la claridad ligada al realismo fotográfico y una estructura centrada en el testigo. Esta elección posibilitó que la historia se publicase en la prensa en un momento con preocupantes picos de racismo contra el colectivo de jóvenes marroquíes que habitaban los espacios vacíos del barrio del Raval de Barcelona el cual estaba en plena reurbanización gentrificadora.

No obstante, la tipología elegida no deja de ser una mascarada, la supuesta transparencia es un aparato de opacidades y aquello que oculta el relato es también aquello que lo hace posible.

Actualmente Osama reside legalmente en España con su familia.

Desde el 2001 la situación de los menores marroquíes que migran en España sin acompañamiento adulto no ha hecho más que empeorar (abandono, tutelas en centros saturados y sin recursos, desamparo legal de los jóvenes extutelados, recurrentes ataques mediáticos, etc.)

A mi, me quedó una profunda sospecha sobre las formas estandarizadas del fotoperiodismo y el documental; y una pregunta abierta que se ha convertido en motor de investigación hasta el día de hoy:

¿Cómo hacer con las imágenes para que no reproduzcan la misma violencia que quieren denunciar?  ¿Cómo aliarnos con su potencial emancipador?