mega888 BetaBlastoCuir – Ona Bros

BetaBlastoCuir

(CAT)BetaBlastoCuir es una línea de recerca, iniciada el 2021, i encara en curs on em pregunto sobre els discursos al voltant de la genètica partint del marc dels biomercats reproductius a partir de l’experiència gestacional pròpia.

El discurs popularitzat sobre l’herència genètica projecta una visió determinista i essencialista de l’ADN, blindant una certa concepció del parentiu. Quines són les herències del discurs genètic? Com s’inscriuen en les amalgames bio-culturals que són els cossos i en els seus vincles gestacionals? Com es relaciona amb els biomercats reproductius? Quines friccions, resistències i potències s’hi donen i quines altres es poden imaginar?

BetaBlastoCuir es desenvolupa en una nodrida xarxa de col·laboracions i posa en fricció comunitats diverses com la biocientífica, l’artística, o les comunitats de criantxs especialment monomarentals i lesboqueer.

El projecte actualment està compost per diverses peces i activacions en múltiples formats sent les dues principals:

-la conferència performativa BetaBlastoCuir

-els tallers-trobades Les Comunitats del Gel

També la componen les instal·lacions Glitch i Quimera formades per text, fotografies i vídeos; les pràctiques somàtiques i les publicacions.

(CAST) BetaBlastoCuir es una linia de investigación iniciada el 2021 que sigue en curso donde me pregunto sobre los discursos alrededor de la genética partiendo del marco de los biomercados reproductivos a partir de la experiencia gestacional propia.

El discurso popularizado sobre la herencia genética proyecta una visión determinista y esencialista del ADN, blindando cierta concepción del parentesco. ¿Cuáles son las herencias del discurso genético? ¿Cómo se inscriben en las amalgamas bio-culturales que son los cuerpos y en sus vínculos gestacionales? ¿Cómo se relaciona con los biomercados reproductivos? ¿Qué fricciones, resistencias y potencias se dan y qué otras se pueden imaginar?

BetaBlastoCuir se desarrolla en una densa red de colaboraciones y pone en fricción comunidades diversas como la biocientífica, la artística, o las comunidades de criantxs (especialmente monomarentales y lesboqueer).

El proyecto actualmente está compuesto por varias piezas y activaciones en múltiples formados, las dos principales son:

-la conferencia performativa BetaBlastoCuir 

-los talleres/encuentros Las Comunidades del Hielo

También la componen las instalaciones Glitch y Quimera formadas por texto, fotografías y videos; prácticas somáticas y publicaciones.

Conferència performativa genètico-pop

Les Comunitats del Gel

Quimera

Glitch

Pràctica somàtica