CRYO

(CAT) CRYO és un projecte de recerca entorn les amalgames narratives científico, poètiques, somàtiques i mitològiques que s’enreden en el gel.

Al llarg de la història el gel ha estat vinculat simbòlicament a allò inútil, que obstrueix les rutes i hostil a la vida. En el context del canvi climàtic, però, el gel està canviant de valor, concebut ara com a memòria mundial, arxiu atmosfèric i remei contra l’extinció.

En un món que s’està fonent, les categories de la modernitat líquida (i de les seves formes ultraveloces de fer món) ja no ens valen. Potser en la condició de suspensió, de latència, en els modes liminals d’alló que simultaneament “ja no és i encara no és” que ens proposa el gel, podem trobar-hi altres modes per pensar-sentir-actuar en el temps present.

Projecte en procés, en fase de recerca

(CAST) CRYO es un proyecto de investigación entorno los amalgamas narrativos científico-poéticas-somáticas-mitológicas  que se enredan en el hielo.

A lo largo de la historia el hielo ha sido vinculado simbólicamente a aquello inútil, que obstruye las rutas y hostil en la vida. En el contexto del cambio climático, pero, el hielo está cambiando de valor, concebido ahora como memoria mundial, archivo atmosférico y remedio contra la extinción.

En un mundo que se está fundiendo, las categorías de la modernidad líquida (y de sus formas ultraveloces de hacer mundo) ya no nos valen. Quizás en la condición de suspensión, de latencia, en los modos liminales de lo que “ya no es y todavía no es” que nos propone el hielo, podemos encontrar otras modas para pensar-sentir-actuar en el tiempo presente.

Proyecto en proceso, en fase de investigación.

*captures de vídeo, procés de treball

Fragment d’obra de la pintora Cesca Gelabert

Amb la col·laboració de:
Centre d’Art i Natura de Farrera-CAN

Amb el suport de:
L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) del Departament de Cultura